Communicatie is een activiteit waarbij betekenissen uitgewisseld worden door op elkaars signalen te reageren. Het is behalve een sociale activiteit, ook het resultaat van het contact: de optelsom van wederzijdse betekenisgevingen, ook wel het communicatie-effect genoemd.

De impact van communicatie kan heel groot zijn!