Vanaf 1 mei 2015 moeten zzp’ers met modelovereenkomsten werken. De belastingdienst controleert of er al dan niet sprake is van loondienst. Er is sprake van loondienst als de opdrachtgever instructies geeft over hoe het werk dient uit gevoerd te worden.