De blijde intrede van Karel de stoute in Leuven

Verschillende praalwagens ontworpen in opdracht van stand en decorbouw bedrijf Atelier B2(Brugge) ter gelegenheid van de praalstoet “De blijde intrede van Karel de Stoute” in Leuven (1998 en 2003)